Mahahalagang pangyayari sa pagdating ni magellan


01-Dec-2017 04:45

Nagsimula ang rebolusyon laban sa Espanya noong Abril ng 1896, na pagkaraan ng dalawang taon ay humantong sa proklamasyon ng kalayaan at ang pagtatatag ng Unang Republika ng Pilipinas.

Ngunit ang Kasunduan sa Paris, na naganap sa katapusan ng Digmaang Espanyol-Amerikano, ay naglipat ng pamamahala sa Pilipinas sa Estados Unidos.

mahahalagang pangyayari sa pagdating ni magellan-36

Free dirtysex chat

mahahalagang pangyayari sa pagdating ni magellan-20

funny online dating pictures dos

Kahit kumalat ang Islam sa Luzon, ang pagsamba pa rin sa mga anito ang relihiyon ng karamihan sa mga pulo ng Pilipinas.

Umunlad ang ekonomiya ng Pilipinas noong dekada 1950 at 1960, ngunit nagkaroon ng kaguluhan noong mga huling taon ng dekada 1960 at mga unang taon ng dekada 1970 laban sa mapang-aping diktatoryal ni Pangulong Ferdinand Marcos na nagpahayag ng batas militar noong 1972.

Dahil sa malapit na relasyon ng Pangulo ng Estados Unidos na si Ronald Reagan kay Pangulong Marcos, sinuportahan pa rin siya ng Estados Unidos kahit na kilala ang kanyang administrasyon sa malawak na katiwalian at pang-aabuso ng mga tao.

Hinamon ni Magellan si Lapu-Lapu sa isang labanan, upang ipakita kung paano lumaban ang mga Europeo.

May tatlong dahilan kung bakit natalo si Magellan laban kay Lapu-Lapu: (1) Hindi siya nagpadala ng tauhan upang suriin ang lugar, (2) binalaan niya ang kalaban na aatake siya at (3) pumayag siyang mas maraming tribo ang lumaban sa kanyang mga tauhan.Nagsimula ang kasaysayan ng Pilipinas nang dumating ang mga sinaunang tao sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga tulay na lupa 67,000 taon na ang nakalilipas.Mark Wahlberg is beating the winter blues by soaking up the sun in Barbados.… continue reading »


Read more

I think, that I can tell more about myself and learn you. my email : [email protected] Quote: Congratulations!!! Write to me please on my email as I badly understand on this site and not as I can not read Your letters which you send me on a site! During the beginning I shall inform you about me directly, and I shall send you photo. If I have interested you also, I ask to write to me on my email: [email protected] you will write to me on my email I shall necessarily send you a photo. Excuse for frankness but I the direct and even girl which want to find the half. I have seen your profile and I want to say, that i like you. If you want to cotact me, that my privat e-mail is yuliam80Quote: I have seen your data and has decided to write to you. I want that you wrote to me on my personal address - [email protected] shall hope that you write to me very soon. Do not overlook [email protected] yours Elena Quote: Hello!!!!! I hope to see in you in the beginning of the good and fair friend, trust, and in a consequence and the gentle and loving husband with whom I would like to find happiness! I am joyful and charming, kind and intelligent, caring and gentle. I think that the Internet it only means for the beginning dialogue, and I very much hope that we with you shall find common language, and that we with you can start long relations. But I think that we can build the future with out own hands. If yes, then I am waiting you here: yuliabreeze (at) Yulya Quote: Hello how are you Whether I very for a long time thought to begin to me search of the partner on the Internet whether or not and today I have decided that to me is necessary to begin it, today I to look many structures but from all I have decided to write to you, I do not know why it has liked me but my heart prompts, that you the good person and we shall get acquainted with each other. I would love to talk to you some more and really get to know you better. You ask why I have decided to get acquainted on the Internet, I can explain to you it. I hope that I shall see your letter soon and mine of straight line E-mail: [email protected] can write to me here and I shall necessarily answer you and to send my photo. I hope you agree with my terms of life and I will be happy learn more about you and to answer for all your questions that interest you. If you are still in search of something, you can write me few words any time. I'm from Russia, but now I live in New York together with the American family. Bye for now Here is my regular e-mail: = anuta06 (at) gmail (dot) com =, and you are allways welcome. I like to be in good company and I like to live with open heart and with good mood by life. … continue reading »


Read more

The newspapers have been full, for days, of photographs of his solid body, often clad in nothing but swimming drawers, lolling in the kind of sun-soaked holiday settings from which discerning travellers would run a mile.… continue reading »


Read more

*All visitors under 18 years of age must be accompanied by an adult.… continue reading »


Read more