Psykisk syge dating domain dating site


03-Jul-2017 07:48

Regionerne vil tilbyde udredning og behandling på psykiatriområdet af høj international kvalitet.Der er derfor igangsat en lang række indsatser, der højner kvaliteten af indsatsen og får mange flere patienter udredt og behandlet hurtigt Der bliver flere og flere psykiatriske patienter.Det er banebrydende behandling, hvor vi hjælper mere rettidigt, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.Det sker ikke længere så ofte, at børn og unge bliver indlagt igen kort tid efter, at de er udskrevet fra en psykiatrisk afdeling.Der er en femårig pige i hjemmet, og under besøget finder pigen et tæppe frem til sin mors fødder, hun tilbyder at lave te og kommer senere med varm te og frugt skåret i mundrette stykker. Ved næste samtale, hvor pigen ikke er hjemme, tager Jane en snak med moderen om, hvordan selv helt små børn kan kompensere for forældrene.De taler om, at det er vigtigt, at pigen fritages for forpligtelser, der hører de voksne til, og at moderen, trods sin depression, må forsøge at påtage sig sit forældreansvar.Eksempelvis var ventetiden gennemsnitligt 43 dage i januar 2012, mens den februar 2016 var 22 dage i voksenpsykiatrien.

psykisk syge dating-65

tramvaje brno online dating

Resultatet skal helt enkelt være flere gode leveår til mennesker med psykiske lidelser, siger Charlotte Fischer, formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg Pakkeforløbene tager afsæt i regionernes fælles målgruppebeskrivelse for behandling i den regionale psykiatri. oktober 2016 et symposium om spiseforstyrrelser for en bred kreds af fagfolk og politikere.

Efter flere år med et stigende antal genindlæggelser er kurven nu knækket.